Gửi tin nhắn
news

Các giàn khoan mới được phát triển chủ yếu được sử dụng cho đá bùn cứng

June 5, 2015

Mới khoan được thiết kế burkets là trên sell.New máy đang sắp ra từ nhà máy từng người một.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm chi tiết.